Sau khi gửi thông tin và nhu cầu của quý khách thông qua website: MOTORROCK.VN, chúng tôi sẽ chủ động trực tiếp liên lạc với khách hàng để trao đổi và thống nhất hình thức giao hàng.

Đối với MOTORROCK.VN có 2 hình thức giao hàng:

  • Giao xe tận nhà.
  • Giao xe tại cửa hàng.

1.Giao hàng tận nhà:

Khách hàng sau khi trao đổi trực tiếp với MOTORROCK.VN và thống nhất giao hàng tận nhà, Quý khách sẽ thực hiện chuyển khoản như PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN đã ghi rỏ. Chúng tôi sẽ kiểm tra giao dịch với ngân hàng nếu thành công chúng tôi sẽ thực hiện giao hàng tận nhà. Nếu không thành công chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý khách để quý khách có thể kiểm tra lại giao dịch của mình với ngân hàng.

2.Giao hàng tại cửa hàng:

Sau khi MOTORROCK.VN trao đổi trực tiếp và khách hàng đi đến thống nhất về việc mua bán. Khách hàng tới ngay showroom để thực hiện giao dịch và nhận xe.